LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 20 ปี Read more +

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 20 ปี

30 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) และนายศักดิ์ณรงค์​ เดชระพีพงษ์​ อุปนายก​ฝ่ายวิชาการและพฒนาฝีมือแรงงาน​ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกร ครบรอบ 20 ปี ณ สำนักงานสภาวิศวกร อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร