LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ผู้แทนสมาคมรับโล่รางวัล การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น Read more +

ผู้แทนสมาคมรับโล่รางวัล การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 คุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย สมาคมฯ เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่น จากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี