LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA Read more +

ผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA

คุณยงยุทธ รัตนโอภาส กรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ กรรมการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ 64 ปี กับคุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565