LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ผู้แทน TEMCA เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย Read more +

ผู้แทน TEMCA เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการ และคุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก ฝ่ายอบรมและผลประโยชน์สมาชิก เป็นผู้แทน TEMCA เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม โรงแรม เอสซี ปาร์ค วันที่ 19 สิงหาคม 2563