LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพการประชุมหารือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ​มอก.770-2533​(ฉบับทบทวน)​ Read more +

ภาพการประชุมหารือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ​มอก.770-2533​(ฉบับทบทวน)​

คุณธานินทร์​ ตันประวัติ​อุปนายก​ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ​ คุณบดินทร์​ ศุภสิรินันท์​ ปฏิคม​ และคุณวุฒิกร​ กิตติวัฒน์ศิริกุล​ กรรมการวิชาการ​ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟ​มอก.770-2533​(ฉบับทบทวน)​ กับ
คุณนฤนารถ​ อัตตสัมพันยธ์ อุปนายก​ และคุณสมเกียรติ​ ศักดิ์กิิตติภูมิ​ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะแปรรูปเหล็กแผ่น​ ณ​ ห้องประชุม​สมาคม TEMCA