LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพจากน้ำใจชาว TEMCA และ EMCI FOUNDATION ที่ได้ส่งมอบชุด PPE พร้อมหน้ากากให้กับ ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ Read more +

ภาพจากน้ำใจชาว TEMCA และ EMCI FOUNDATION ที่ได้ส่งมอบชุด PPE พร้อมหน้ากากให้กับ ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

จากน้ำใจชาว TEMCA และ EMCI FOUNDATION ที่ได้ส่งมอบชุด PPE พร้อมหน้ากากให้กับ ให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เสมือนเสื้อเกราะที่นักรบชุดขาวได้สวมใส่ ส่งกลับมาให้พวกเราได้ทราบว่าเขาได้ใช้แล้วนะครับ