LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน Read more +

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” เพื่อให้บริการประชาชน ในการค้นหารายชื่อช่างที่มีทักษะฝีมือดี มีมาตรฐาน ซึ่งผ่านการอบรมหรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว โดยให้บริการจำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ และ ช่างประปาและสุขภัณฑ์ โดยมีนายอภิญญา สุจิตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  และผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

โดยสมาคมฯ ได้จัดแผงสาธิตมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จาก ศูนย์ทดสอบสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สาขาบริษัทเซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, สาขาบริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัดและบริษัทเฟล็กซ์คอม จำกัด โดยมีคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ อุปนายกให้การต้อนรับ