LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > รายการช่างร้ายเหลือ EP 8: ทำสีสัญลักษณ์อย่างไร ให้เรียบร้อยสวยงาม   Read more +

รายการช่างร้ายเหลือ EP 8: ทำสีสัญลักษณ์อย่างไร ให้เรียบร้อยสวยงาม  

รายการช่างร้ายเหลือ EP 8: ทำสีสัญลักษณ์อย่างไร ให้เรียบร้อยสวยงาม

วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาแนะนำการทำสีสัญลักษณ์ในงานระบบกัน เช่นฝาปิดบล๊อก หรือท่อต่างๆ เทคนิคง่ายๆที่ทำให้งานง่ายขึ้นและผลลัพท์ออกมาดี

#TEMCA #TEMCAChannel #ช่างร้ายเหลือ #สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#TEMCACCSV #ทำสัญลักษณ์สี

On Air ทุกวันเสาร์ ทาง Youtube ในช่อง TEMCA Channel 2020