LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ โดยสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Read more +

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ โดยสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาชิกสมมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สามารถรับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

และสามารถเข้ารับการประเมินได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2)

พิเศษสามาชิก TEMCA ลงทะเบียนทดสอบในราคา 700 บาทเท่านั้น จากปกติ 1,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2)

โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 www.temcathai.com