LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.102 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ? Read more +

✨ช่างธรรม EP.102 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ?

✨การฝึกจิตให้มีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดง่ายๆเหมือนดั่งแผ่นดิน เพราะแผ่นดินไม่เคยโกรธหรือคิดทำร้ายใคร จิตที่มั่นคงผ่องใส ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มีความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.