LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.127 อดทนทำความดี 🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.127 อดทนทำความดี 🙏

การดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีความอดทนในการทำความดี ใช้ความสงบนิ่งและการวางเฉยต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จะเป็นรากฐานไปสู่ความสำเร็จ ความอดทนและความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดี แต่จะได้รับการชื่นชมในบั้นปลาย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#อดทนทำความดี

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.