LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.82 คติธรรมจากหลวงปู่ชา สุภัทโท?”ในดีมีเสีย ในเสียมีดี”
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว เพราะในมุมมืดอาจจะมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง Read more +

✨ช่างธรรม EP.82 คติธรรมจากหลวงปู่ชา สุภัทโท?”ในดีมีเสีย ในเสียมีดี”
อย่ามองอะไรเพียงด้านเดียว เพราะในมุมมืดอาจจะมีจุดสว่างที่คุณคาดไม่ถึง

✨เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิต ในเหตุการณ์นั้นอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่
อยู่ที่มุมมองของเรา ให้เราตั้งสติและยอมรับสิ่งต่างๆด้วยความยินดี เมื่อเรามีสติเราจะกล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆ ทำให้เรามีพลังและมีกำลังที่จะหาทางออกให้กับปัญหา เมื่อมีสติจะเกิดปัญญา ปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องในมุมมืดทำให้เรามองเห็นปัญหาที่ผ่านเข้ามาโดยรอบด้าน และสามารถออกจากปัญหานั้นไปได้

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ในดีมีเสียในเสียมีดี

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย