LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > 15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง TEMCA เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร” Read more +

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง TEMCA เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร”

15 พ.ย. 62 เวลา 10.00-12.30 น. คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA) เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร” ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ในงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ 2562

#TEMCA2019