LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ อวยพรปีใหม่ 2565 ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ อวยพรปีใหม่ 2565 ]

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากชีวิตเก่าจิตเดิมเป็นชีวิตใหม่จิตใหม่ ที่มีความสดใสเบิกบาน เป็นปีใหม่ที่มีแต่วันใหม่ๆและมีความสุขสงบร่มเย็นในชีวิต

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สวัสดีปีใหม่2565

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย