LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการออกแบบไฟฟ้า Read more +

TEMCA ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการออกแบบไฟฟ้า

TEMCA ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการออกแบบไฟฟ้า

เวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ  (ได้รับหน่วยพัฒนา 4.5 PDU)

เวลา 13.00 -16.00 น. ในหัวข้อ BIM สำหรับวิศวกรและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง โดย คุณนพพล อ่อนจำปี (ได้รับหน่วยพัฒนา 4.5 PDU)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

 

สนใจสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

Tel : 0-2285-4287, 0-2285-4546-7 FAX : 0-2285-4288 E-mail : temcathai@yahoo.com