LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA รับมอบโล่ประกาศเกียรติ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน Read more +

TEMCA รับมอบโล่ประกาศเกียรติ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65