LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA โดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง เป็นตัวแทนมอบวัสดุที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมฯ Read more +

TEMCA โดยคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง เป็นตัวแทนมอบวัสดุที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมฯ

ตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง มอบวัสดุที่ใช้ในการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มูลค่ากว่า 150,000 บาท โดยมีนายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้าฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี