LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA FORUM 2020 SMAR TCITY Read more +

TEMCA FORUM 2020 SMAR TCITY

 ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการด้านเทคนิค,

แนวทางปฎิบัติสำหรับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน Smart City  สำหรับInfrastructure , การบริหารจัดการพลังงาน Energy Management , ระบบการสื่อสารที่มั่นคงในยุค 5G  ที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย ICT

วันที่ 26 พย. 2563

เวลา 14.00-16.00 น

CDC Crystal  Grand Ballroom

ร่วมฟังฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ