LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.37 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.37 ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน ]

#ช่างธรรม ผู้นำต้องมีจิตใจที่มั่นคงไม่อ่อนไหวอะไรง่ายๆ ดังสุภาษิตที่ว่า “จงทำใจให้เหมือนแผ่นดิน”เพราะแผ่นดินไม่เคยโกรธและทำร้ายใคร “จงทำใจให้เหมือนกับน้ำ” เพราะน้ำเป็นสิ่งที่มีความสะอาด ชะล้างสิ่งสกปรก “จงทำใจให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า” ซึ่งไม่เคยไปรักหรือชังสิ่งใด ถ้าเราฝึกฝนจิตให้ปฏิบัติเช่นนี้ได้ ย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ทำใจให้เหมือนแผ่นดิน