LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > การประชุมคณะกรรมการคู่มือเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป ครั้งที่ 1 Read more +

การประชุมคณะกรรมการคู่มือเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการคู่มือเทคโนโลยีการติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อป ครั้งที่ 1 โดยมีคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม TEMCA