LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย Read more +

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

?การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2565-2566 พร้อมแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมฯ เกิดความคล่องตัวเป็นการรองรับกิจกรรมที่ริเริ่มใหม่ๆ การประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบ Hybrid เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2565 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรริน พระราม9

#TEMCA