LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) Read more +

การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

จม.การประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสานไฟฟ้าใต้ดิน

 

จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการสมเด็จเจ้าพระยา – สุขสวัสดิ์     ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการสมเด็จเจ้าพระยา-สุขสวัสดิ์
2.โครงการรามคำแหง – สุวินทวงศ์        ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศรีนครินทร์
3.โครงการรามอินทรา – สีหบุรานุกิจ       ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรามอินทรา-สีหบุรานุกิจ
4.โครงการศรีนครินทร์                   ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศรีนครินทร์

 

เพื่อให้ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ทราบถึงประกาศการไฟฟ้านครหลวงอย่างทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว

 

หมายเหตุ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ทั้งหมด การไฟฟ้านครหลวงได้มีการประกาศไว้แล้ว โดยสามารถดูได้จาก www.mea.or.th

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
กองวางแผนระบบไฟฟ้า
โทร 0-2348-5532 และ 0-2348-5562
โทรสาร 0-2348-5133