LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานTEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 Read more +

ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานTEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022

ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเข้างานTEMCA METAVERSE & EXHIBITION PATTAYA 2022 ด้วยตัวเอง เพื่อให้ง่ายในเข้าชมงาน แคปหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียน พร้อมแสดงผลการตรวจ ATK 72ชม. ก่อนเข้างานเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าชมงานแสดงสินค้าและการรับฟังการสัมมนา

ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่