LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิกของสำนักงานสภาวิศวกร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read more +

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิกของสำนักงานสภาวิศวกร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิศวกรเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิก
เวลา 0️⃣9️⃣.0️⃣0️⃣1️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣ นาฬิกา ? เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564
————————————————————————-
*️⃣ จองคิวล่วงหน้า 3️⃣ วัน ก่อนเข้ารับบริการเคาน์เตอร์บริการสมาชิก
ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้จองคิวล่วงหน้า
? จองคิวได้ที่ : https://coe.or.th/http_public/coereq/appMain.php…
————————————————————————-
– จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
– สำหรับสมาชิกที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการบริการได้ตามปกติ
? สมาชิกสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ ONLINE ลดความเสี่ยง ลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อ COVID-19 ???
สะดวก ง่าย ทำรายการได้ 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมาที่สภาวิศวกร ได้ที่ : https://www.coe.or.th/http_public/member/index.php…