LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นายก TEMCA และคณะกรรมการชุดใหม่เข้าแนะนำตัวกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง พร้อมกับนโยบาย CCSV Read more +

นายก TEMCA และคณะกรรมการชุดใหม่เข้าแนะนำตัวกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง พร้อมกับนโยบาย CCSV

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA นำคณะกรรมการชุดใหม่แนะนำตัว พร้อมกับนโยบาย CCSV กับคุณสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุการไฟฟ้านครหลวง และได้หารือแนวทางความร่วมมือของสองหน่วยงาน ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส