LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง” BIM กับการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา” Read more +

คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เรื่อง” BIM กับการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา”

เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ในสาขานี้และวิชาเทคนิคการจัดการอาคารพร้อมเข้าเยี่ยมชมบูธวิทยาลัยในงาน “สถาปนิก” และในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบเสื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอล อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.66