LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ ได้รับเกียรติเข้าร่วม​ ประชุมใหญ่สามัญ​ ประจำปี​ 2019​ ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ ได้รับเกียรติเข้าร่วม​ ประชุมใหญ่สามัญ​ ประจำปี​ 2019​ ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)​ ได้เข้าร่วม​ประชุมใหญ่สามัญ​ ประจำปี​ 2019​ ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า​ (Gen Thai) ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี​จากมีคุณ​ ธวัช​ มีชัย​ นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Gen Thai)

ทั้งนี้คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA ได้เชิญคุณ​ ธวัช​ มีชัย​ นายก Gen Thai ให้มาเปิดการอบรมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า​ ให้กับสมาชิก TEMCA
โดยคุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก TEMCA จะทำการปรึกษากับคณะกรรมการ TEMCA เพื่อกำหนดวันจัดการอบรมในลำดับต่อไป