LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน​ ปี​ 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน​ ปี​ 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 24 มิ.ย. 62  คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA  รับโล่เกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน​ ปี​ 2561 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีคุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ณ​ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​กระทรวงแรงงาน