LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นำสมาชิกกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง​ เข้าพบ​คุณภาณุมาศ​ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA และคุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นำสมาชิกกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง​ เข้าพบ​คุณภาณุมาศ​ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​

คุณสมชาย​ เจษฎานภาวงศ์​ นายก​ TEMCA.​ และคุณเชิดศักดิ์​ วิทูราภรณ์​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นำสมาชิกกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง​ เข้าพบ​คุณภาณุมาศ​ ลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อหารือความเดือดร้อนจากการที่ต้องจัดหาลูกถ้วย Porcelain
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค