LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน ผ่านวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน Read more +

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน ผ่านวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน