LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP53 : สุขในปัจจุบัน Read more +

ช่างธรรม EP53 : สุขในปัจจุบัน

ช่างธรรม EP53 : สุขในปัจจุบัน
การมีความคิดอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตเรามีความแน่วแน่ หน้าที่ของเราคือสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีเพราะเราไปบังคับผลที่เกิดขึ้นไม่ได้ เครื่องมือที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันคือสติ การมีสติอยู่ในระดับของศีลคือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ สร้างสติระดับจิตเพราะว่าความทุกข์และความสุขเกิดจากจิต ถ้าจิตไม่ได้คิดปรุงแต่งเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็เข้ามาสู่ใจไม่ได้ ทำให้เรามีความสุขกับปัจจุบันได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#สุขในปัจจุบัน
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย