LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP 27 : ทำ Flange End ง่ายๆ ถูกและเร็ว Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP 27 : ทำ Flange End ง่ายๆ ถูกและเร็ว

ช่างร้ายเหลือ EP 27 : ทำ Flange End ง่ายๆ ถูกและเร็ว
EPนี้กับเรื่องการลดความยุ่งยากของรอยต่อต่างๆของตัวรางไฟ “ทำFlange End ง่ายๆ และราคาถูก รวดเร็ว ” เทคนิคดีๆกับนายช่างร้ายเหลือ
#Temca
#สมาคมข่างเหมาฯ
#TemcaChannel2020
#CSV
#นายช่างร้ายเหลือ