LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP 28 เทคนิคจัดสโตร์ให้หาของได้ง่ายๆ Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP 28 เทคนิคจัดสโตร์ให้หาของได้ง่ายๆ

ช่างร้ายเหลือ EP 28 เทคนิคจัดสโตร์ให้หาของได้ง่ายๆ
เทคนิคการจัดสโตร์ให้หาของง่ายๆสไตล์นายช่างร้ายเหลือ
#ช่างร้ายเหลือ
#TemcaChannel2020
#CCSV
#สมาคมช่างเหมาฯ