LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP. 71 ทำไมชอบแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่า!! Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP. 71 ทำไมชอบแก้ปัญหาด้วยปัญหาที่ใหญ่กว่า!!

นายช่างทุกท่านคงเคยเจอปัญหาต่างๆมามากมาย แต่ทำไมบางปัญหายิ่งแก้ยิ่งยุ่ง มีปัญหาใหม่เวียนเข้ามาแทนไม่สิ้นสุด ?

นายช่างร้ายเหลือมีประสบการณ์เรื่องการแก้ปัญหาแต่สร้างปัญหาใหม่มาเล่าสู่กันฟัง เราไปติดตามชมกันเลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ปัญหาการทำงาน

#การแก้ปัญหา

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย