LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP.73 ติดตั้งสุขภัณฑ์อย่างไรไม่ให้มีน้ำรั่วซึม Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP.73 ติดตั้งสุขภัณฑ์อย่างไรไม่ให้มีน้ำรั่วซึม

ลิปที่แล้วนายช่างร้ายเหลือมาแนะนำเทคนิคของการขยายพื้นที่ทำงานเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าทุกท่านคงได้เทคนิคดีๆนำไปใช้กันแล้ว แต่ครั้งนี้นายช่างร้ายเหลือยังมีเทคนิคเกี่ยวกับงานระบบด้านสุขาภิบาล ก็คือการติดตั้งสุขภัณฑ์ นายช่างหลายคนคงเคยเจอตอนส่งมอบงานแล้วไม่ผ่านเพราะมีน้ำรั่วซึมจากข้อต่อสุขภัณฑ์ วันนี้นายช่างร้ายเหลือจะมาบอกเทคนิคดีๆในการติดตั้งสุขภัณฑ์ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#การติดตั้งสุขภัณฑ์

#งานระบบสุขาภิบาล

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย