LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างร้ายเหลือ EP.76 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 1 : ค่าไฟฟ้า Read more +

ช่างร้ายเหลือ EP.76 อย่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นคลิปนี้ ตอนที่ 1 : ค่าไฟฟ้า

Ep. นี้นายช่างร้ายเหลือมีเคล็ดลับในการคำนวณค่าไฟในไซต์งานมาแนะนำ เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างจะเก็บค่าไฟฟ้ากับผู้รับเหมางานระบบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่างานในแต่ละเดือน แต่มีค่าไฟฟ้าบางส่วนที่ผู้รับเหมางานระบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยซึ่งเป็นมูลค่าเกือบ 60% ของค่าไฟในแต่ละเดือน นายช่างร้ายเหลือมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรที่ผู้รับเหมางานระบบที่จะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในส่วนนั้น

ติดตามชมกันเลยครับ
พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#ค่าไฟฟ้า

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย