LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นางสาวชนิดาภา พิชิตการค้า ผู้จัดการสมาคมฯ (TEMCA) และนางสาวนฤมล แย้มสกุลณา วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อแนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบให้กับผู้รับการฝึกที่จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี Read more +

นางสาวชนิดาภา พิชิตการค้า ผู้จัดการสมาคมฯ (TEMCA) และนางสาวนฤมล แย้มสกุลณา วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อแนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบให้กับผู้รับการฝึกที่จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นางสาวชนิดาภา พิชิตการค้า ผู้จัดการสมาคมฯ (TEMCA) และนางสาวนฤมล แย้มสกุลณา วิทยากรพิเศษ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เพื่อแนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบให้กับผู้รับการฝึกที่จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานในบริษัท โดยมี นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ได้มอบคู่มือทางวิชาการให้กับทางสถาบันฯ เพื่อเป็นสื่อการสอนต่อไป

#TEMCA