LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี Read more +

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

พิธีส่งมอบกำลังแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนายบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย​ รับผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำ
จากนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ขั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน