LOG-INNEWS & ACTIVITIES > > นายกTEMCA เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ Read more +

นายกTEMCA เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

คุณบุญศักดิ์​ เกียรติจรูญเลิศ​ นายก​สมาคมฯ (TEMCA) ร่วมด้วยนายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ ร่วมประชุมกับคุณวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ และ คุณอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรี​กระทรวงศึกษาธิการ และเลขากรมอาชีวศึกษา​ (ครั้งที่​4) เพื่อรับฟังการนำเสนอหลักสูตรที่ได้ไปปรับปรุงจากผู้แทนวิทยาลัยอาชีวะปทุมธานี​ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคพลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธื์ ครั้งที่​ 4 ​ ณ​ ห้องวชิราวุธ อาคารราชวัลย์ลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 สิงหาคม 2563