LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกฯ รับมอบผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 15 คน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี Read more +

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกฯ รับมอบผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 15 คน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รับมอบผู้รับการฝึกคุณภาพ โครงการจากปลายขวานทองสู่โลกการทำงานภายใต้กระทรวงแรงงาน จำนวน 15 คน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โดยมีคุณธวัช เบญจากิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน มาเป็นประธานในพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน