LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2561 Read more +

ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 152 คน