LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok RHVAC 2022 & Bangkok E&E 2022 Read more +

ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok RHVAC 2022 & Bangkok E&E 2022

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2565 คุณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย สมาคมฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 (Bangkok RHVAC 2022) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2565(Bangkok E&E 2022) ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค