LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านกล้องวงจรปิด(CCTV) Read more +

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านกล้องวงจรปิด(CCTV)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศด้านกล้องวงจรปิด(CCTV) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดย คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กับ คุณเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563