LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > พิธีอันเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก Read more +

พิธีอันเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก

พิธีอันเชิญและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์ วัดปฐมวิเวก น้อมสำนึกในความกรุณาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีฯร่วมด้วยพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโรเจ้าอาวาส​ วัดปฐมวิเวก และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างเหมาฯ
รศ.ประภาษ ไพรสุวรณา ประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลการศึกษา
คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภา สมาคมธรรมาภิบาล
รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สมาคมช่างเหมาฯได้เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้พร้อมทั้งถวายปัจจัยและสังฆทาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ วัดปฐมวิเวก จ.สระบุรี