LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพบรรยากาศประชุมวางแผนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการจัดงาน TEMCA Skills Competition 2019 Read more +

ภาพบรรยากาศประชุมวางแผนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการจัดงาน TEMCA Skills Competition 2019

ภาพบรรยากาศประชุมวางแผนการทำงาน และติดตามความคืบหน้าการจัดงาน TEMCA Skills Competition 2019 ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการจัดโครงการ

#TSC2019 #TEMCA