LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ Read more +

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันฟ้าผ่า โดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย