LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพบรรยากาศ TEMCA Road Show 2019 ภาคเหนือ Read more +

ภาพบรรยากาศ TEMCA Road Show 2019 ภาคเหนือ

วันที่ 24 มกราคม 2562 TEMCA จัดอบรมเรื่อง

“การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร” บรรยายโดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข และ

 

เรื่อง” BIM สำหรับวิศวกรและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง” บรรยายโดย คุณนพพล อ่อนจำปี

 

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือ มาเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องสิริภูมิ รร.เชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น

 

โดยการจัดอบรม TEMCA Road Show 2019 ภาคเหนือ มีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ดังนี้
1. บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
2. บริษัท สตาบิล จำกัด
3. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด
5. บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
6.บริษัท เอวีร่า จำกัด
7.บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
8.บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)