LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน” Read more +

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน” โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา, นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ” มี ณ อาคารหอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยทีม TEMCA อาสาร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ลงพื้นที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กันยายน 2562 บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 200 หลังคาเรือน วันที่ 29 กันยายน 2562 บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 411 หลังคาเรือน โดยจัดแบ่งทีม เป็น 40 กลุ่มการทำงาน แยกย้าย ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

 

หลังจากทีม TEMCA อาสาจบภารกิจวันที่สอง(29 กันยายน 2562) ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมาให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เพื่อปฏิบัติบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป และตอนนี้ยังคงต้องการวัสดุอุปกรณ์อีกจำนวนมาก