LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบทุนการศึกษา ปี 2563 Read more +

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล มอบทุนการศึกษา ปี 2563

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้จัดมอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เนื่องจากเป็นช่วงโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงจัดให้มีการรับทุนแบบ New Normal ณ สำนักงานสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ