LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > รายการคุยข้างSite EP5 : อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว Read more +

รายการคุยข้างSite EP5 : อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว

คุยข้างSite กับนายช่างร้ายเหลือ EP.5 “อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว”??

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เพลิงไหม้หรืออัคคีภัย เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน แต่เราสามารถที่จะป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้ คุยข้างไซต์ ep นี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับ guest พิเศษ “คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญด้าน fire alarm (ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยไฟไหม้) ว่าจะมีวิธีป้องกันไฟไหม้หรืออัคคีภัยด้วยตนเองที่ถูกต้องได้อย่างไร

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCAAcademy
#TEMCACCSV
#FireAlarm
#คุยข้างsiteกับนายช่างร้ายเหลือ
#ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย